Boxing Ring
Contactati-ne

Dansuri metode formare

Activitatea desfăşurată de către instructorul de dans poate fi destinată unor largi categorii de beneficiari.

Legaturi rapide

Selecţionarea dansatorilor

Stabilirea criteriile de selecţie, verificarea aptitudinile pentru dans ale participanţilor la selecţie, adoptarea deciziei de selecţionare.

Pregătirea instruirii

Definirea obiectivelor operaţionale ale şedinţelor de instruire, stabilirea conţinutului activităţilor de instruire, constituirea grupele de lucru, asigurarea resursele necesare, pregătirea instrumentelor de lucru.

Instruirea dansatorilor

Derularea programului de încălzire a dansatorilor, executarea demonstraţiilor de dans, facilitarea procesului de învăţare a dansului.

Monitorizarea dansatorilor

Urmărirea evoluţiei şi progreselor înregistrate de în procesul de instruire şi îndrumarea acestora, în funcţie de performanţele individuale şi intenţiile exprimate.

Evaluarea dansatorilor

Elaborarea si aplicarea instrumentelor de evaluare, înregistrarea rezultatelor în urma evaluării.

Crearea coregrafiilor simple

Stabilirea temei coregrafice, stabilirea aspectelor tehnice ale coregrafiei, realizarea scenariul coregrafic.